Kompetanse

Attest - Naturopplevelser
Attest - Seterlaget
Attest - Sønsterud Skogskole
Attest - UPPTUR
Attest - Vågå Fjellstyre
Godkjenningsbevis - DNT