Fri frakt i hele Norge

Kommunalteknikk

Kompetanse

Cand.Mag. – Høgskolen i Nord-Trøndelag

Diplom – Project Management – Level 4

Diplom – Project Management – Level 5

Karakterutskrift – Høgskolen i Nord-Trøndelag - Side 1

Karakterutskrift – Høgskolen i Nord-Trøndelag - Side 2

Kursbevis – NTNU – Ledningsteknologi

Kursbevis – Tekna – Offentlige anskaffelser Fra A til Å

Kursbevis – Tekna – Slik lykkes du som fasilitator og prosessleder

Vitnemål – Høgskolen i Hedmark

Vitnemål – Høgskolen i Nord-Trøndelag

Vitnemål – Høgskolen i Vestfold

Vitnemål – Norges Landbrukshøgskole

CV – Yrkeserfaring og utdanning - Side 1

CV – Yrkeserfaring og utdanning - Side 2

CV – Kommunalteknikk - Side 1

CV – Kommunalteknikk - Side 2

CV – Kommunalteknikk - Side 3

CV – Kommunalteknikk - Side 4

CV – Kommunalteknikk - Side 5

CV – Kommunalteknikk - Side 6

CV – Kommunalteknikk - Side 7

CV – Kommunalteknikk - Side 8

Attest – Mjøssamvirket AS

Attest – Sønsterud Skogskole