Kommunalteknikk

Naturbasert AS har 15 års erfaring i kommunalteknisk prosjektering og tverrfaglig prosjekteringsledelse i tiltaksklasse 2 og 3.

Skisseprosjekt, forprosjekt, prosjektledelse for VA-anlegg for nye boligområder, saneringoppdrag og større renseanlegg innen § 13 med VA-transportsystem til renseanlegg inkludert dimensjonering både for spillvann og for vannforsyninger til abonnenter inkludert brannvannskrav iht. gjeldende VA-norm og kommunaltekniske normer komplett underlag iht. krav i Plan- og bygningsloven for utførelse av VA-anlegg. Dette inkluderer også overvannsdimensjonering iht. Norsk vann veiledere, LOD metodikk og krav i kommunaltekniske normer mv.

VA/Miljøblad, veiledere som TA-515, Norsk vann veiledere, NS2694, kommunaltekniske tabeller mv benyttes i prosjekteringsarbeidet.

Ta kontakt så diskuterer vi oppdraget, gjerne med deg som totalentreprenør, så lager Naturbasert AS tilbud på jobben som ønskes prosjektert.

Gravemaskin

15 årserfaring

Søknaden består av:

Søknad om ansvarserklæring, Samsvarserklæring, beskrivelse av anlegg etter kravene i §12 og lokal forskrift med dimensjonerende beregninger. Tekniske tegninger som viser løsninger til utførende entreprenør og ansvarlig søker og ansvarlig kontrollerende (ofte utførende entreprenør eller rørlegger).

?

Kompetanse

CV - Yrkeserfaring og utdanning
CV - Kommunalteknikk
Vitnemål - Norges Landbrukshøgskole
Vitnemål - Høgskolen i Nord-Trøndelag
Vitnemål - Høgskolen i Vestfold
Vitnemål - Høgskolen i Hedmark
Attest - Sønsterud Skogskole
Attest - Mjøssamvirket AS
Diplom - Project Management - Level 4
Diplom - Project Management - Level 5
Kursbevis - NTNU - Ledningsteknologi
Kursbevis - Tekna - Slik lykkes du som fasilitator og prosessleder
Kursbevis - Tekna - Offentlige anskaffelser: Fra A til Å
Karakterutskrift - Høgskolen i Nord-Trøndelag
Cand.Mag. - Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kontakt

Postadresse

Naturbasert AS
Heggvinvegen 25
2324 Vang på Hedmarken

Telefon

+47 474 54 927

E-post

post@naturbasert.com

Åpningstider

Mandag til fredag mellom 08.00 til 16.00.

Men vi ringer opp igjen dersom du ringer til andre tider eller kontakter på annen måte.