Fri frakt i hele Norge

Kommunalteknikk

Naturbasert AS har 15 års erfaring i kommunalteknisk prosjektering og tverrfaglig prosjekteringsledelse i tiltaksklasse 2 og 3.

Skisseprosjekt, forprosjekt, prosjektledelse for VA-anlegg for nye boligområder, saneringoppdrag og større renseanlegg innen § 13 med VA-transportsystem til renseanlegg inkludert dimensjonering både for spillvann og for vannforsyninger til abonnenter inkludert brannvannskrav iht. gjeldende VA-norm og kommunaltekniske normer komplett underlag iht. krav i Plan- og bygningsloven for utførelse av VA-anlegg. Dette inkluderer også overvannsdimensjonering iht. Norsk vann veiledere, LOD metodikk og krav i kommunaltekniske normer mv.

VA/Miljøblad, veiledere som TA-515, Norsk vann veiledere, NS2694, kommunaltekniske tabeller mv benyttes i prosjekteringsarbeidet.

Over 15 års erfaring

Se kompetanse

Søknaden består av:

Søknad om ansvarserklæring, Samsvarserklæring, beskrivelse av anlegg etter kravene i §12 og lokal forskrift med dimensjonerende beregninger. Tekniske tegninger som viser løsninger til utførende entreprenør og ansvarlig søker og ansvarlig kontrollerende (ofte utførende entreprenør eller rørlegger).

Kontakt oss

Ta kontakt så diskuterer vi oppdraget, gjerne med deg som totalentreprenør, så lager Naturbasert AS tilbud på jobben som ønskes prosjektert.
Kontakt oss