Skaperglede og teknikk med natur og medmennesket i fokus

KommunalteknikkNaturopplevelser

Naturbasert AS springer ut av en ide om å kunne skape gode .

Kommunalteknikk

Naturbaserte rensesystem.

Naturbaserte rensesystem for å skape en renere natur og benytte jorda som rensemedium for friske vassdrag med et yrende liv for planter, vannlevende insekter og fisk etter vannforskriften. For å sørge for rent drikkevann og forhindre spredning av sykdommer. Naturbasert har hele 15 års erfaring med grunnundersøkelser og prosjektering av 100 vis med avløpsrensesystem for spredt bebyggelse etter lokale forskrifter og §12 (sanitært avløpsvann) < 50 pe og § 13 Kommunalt avløpsvann > 50 – 2000 (10 000 med sjøresipient) etter forurensingsforskriften. Naturbasert AS har egen jordlabb og fult prøvetakingsutstyr.

?

Profesjonell turveggleder til Galdhøpiggen eller Smørstabbréen med tau og bréutstyr sammen med en meget erfaren og kunnskapsrik naturveggleder! 

Turer etter eget ønske: Kanskje ønsker du en dagstur, eller noen dager på tur med overnatting? Med matlaging på bål/stormkjøkken. Fiske litt. Gå noen rolige turer på lokale topper. Kort sagt; du ønsker å slappe litt av og komme vekk og stresse ned sammen med en svært erfaren friluftsperson som legger opp turen på dine premisser. Ta kontakt. Turen egner seg for 2-3 personer.

Naturopplevelser

Fjellturer og turer etter eget ønske.

?

Mat og drikke

Kaffe fra Uganda

Naturbasert AS starter opp med import av kaffe fra Uganda straks kaffebønnene på våre kaffemarker i Uganda er klare for import. Kaffeproduksjonen er i gang, og det er plantete Arabic coffee på en kaffeplantasje og Arabic/Robusta på et annet område nær Kampala. Kaffemarkene vil begynne å gi deilige kaffebønner fra 2023 men øke produksjonen frem til full produksjon fra 2025.

?

Naturbasert lager stoler og bord for spisestua hjemme eller til hytta. Vi jobber med kombinasjon av skifer og tre. Trematerialet er hentet fra fjellfuruskogen i Sjodalen i Vågå med seintvokst fjellfuru som basismateriale.

Kreativ

Trearbeider – bord og stoler, fjellfuru med naturens egne tegninger.

?

Finn ut mer om vår kompetanse innen kommunalteknikk og naturopplevelser.