KOMMUNALTEKNIKK

Naturbaserte rensesystem for å skape en renere natur og benytte jorda som rensemedium for rene vassdrag og et rent  naturmiljø etter forurensningsforskriftens §12 og §13.

NATUROPPLEVELSER

Profesjonell turvegleder til Galdhøpiggen eller Smørstabbreen med tau og breutstyr sammen med en meget erfaren og kunnskapsrik naturvegleder! Også turer etter eget ønske.